• ایمیل: info@boschshop.co

  • تلفن: 09126280434

یخچال تک درب تو کار فریزر پایین بوش BOSCH KIS87AF304

توليد کننده: بوش |BOSCH