• ایمیل: info@boschshop.co

  • تلفن: 09126280434

پخت سریعتر، کاهش مصرف انرژی. این قدرت اجاق القایی است. واحدهای القایی این نوع اجاق بوش تنها جایی که نیاز است، در کف قابلمه یا ماهی تابه، حرارت تولید می کنند. این برای شما به چه معنی است؟ ایمنی بیشتر و راحتی بیشتر. دمای پایین، هم دست بزرگسال و هم کودک را از سوختن حفظ می کند. نه تنها این، بلکه یک اجاق القایی، دو لیتر آب را دو برابر سریعتر از یک اجاق سرامیک-شیشه ای می جوشاند، که همچنین موجب صرفه جویی در انرژی زیادی می شود.