• ایمیل: info@boschshop.co

  • تلفن: 09126280434

با این تکنولوژی نیاز نیست هنگام پخت‌و‌پز ارتفاع شعله گاز را چندین مرتبه بررسی کنید. حالت FlameSelect بوش، پخت‌و‌پز با گاز را نه‌ تنها راحت‌تر بلکه چندین برابر دقیق‌تر می‌کند. حالت FlameSelect،‌ به کمک فناوری جدیدی که  بوش برای شیرهای تنظیم شعله اجاق‌گازها درنظر گرفته است، ۹ سطح مجزا برای تنظیم دقیق شعله گاز را فراهم می‌کند. کنترل قابل‌اطمینان و دقیق شعله گاز؛ برای مثال، سطح ۱ برای آب کردن شکلات، بدون اینکه شکلات را بسوزاند تعبیه شده است، سطح ۵ برای پخت پن‌کیک یا تخم‌مرغ و سطح ۹ هم برای پخت عالی استیک، بدون اینکه نیاز باشد هر بار زیر شعله گاز را چک کنید. این شیرها به شما کمک می‌کنند تا هنگام آشپزی تنظیم شعله ها بسیار راحت باشد.