• ایمیل: info@boschshop.co

  • تلفن: 09126280434

در اجاق گازها جهت جلوگیری از آسیب دیدن سطح استیل میبایست از چدنی روی شعله پخش کن استفاده شود
 
به صورت استاندارد قطر سطح تماس ظرفی که روی شعله قرار میگیرد باید 1.3 قطر سرشعله بوده و فاصله آن باید بین 3 تا 5 سانتی متر باشد تا حرارت تولید شده به صورت متوازن در سطح طرف پخش شده و برنگردد.در صورتی که از ظرف بزرگتر از این استاندارد استفاده شود بعد از مدت کوتاهی حرارت برگشتی باعث تغییر رنگ سطوح استیل و چدنی خواهد شد.برای جلوگیری از این حالت میبایست از چدنی کمکی استفاده کنید تا فاصله مناسب ایجاد شود.
توجه کنید که در صورتی که صفحه گاز شما به دلایل فوق دچار تغییر رنگ شده با کشیدن پولیش و سمباده بسیار نرم و صرف زمان طولانی میتوان تا حدودی مشکل را رفع کرد ولی به طور کامل رفع نخواهد شد.