• ایمیل: info@boschshop.co

  • تلفن: 09126280434

 یکی از وسایل پرکاربرد در منزل که اکثر افراد منزل از آن استفاده میکنند، اجاق گاز میباشد و آمار حوادث پیش آمده در اثر بی احتیاطی در استفاده از این وسیله نسبتا زیاد است لذا با توجه به گستردگی استفاده از این وسیله و خطرات احتمالی آن پیشنهاد میگردد تا مطلب زیر را بخوانید:
در صورتی که وسیله گازسوز در یک محل ثابت نصب میگردد، حتما از لوله فلزی جهت اتصال وسیله گازسوز به لوله کشی گاز استفاده شود.
  در اجاق گازهایی که سیستم شمعک یا پیلوت ندارند قبل از باز کرد شیر گاز کبریت را روشن نمایید تا تجمع گاز باعث انفجار و آتش سوزی نگردد.
در صورتی که اجاق گاز شما دارای پیلوت میباشد ، در صورتی که بعد از باز کردن شیر گاز روشن نمیشود، دستگاه ایراد داشته لذا جهت تعمیر تماس بگیرید و ضمنا سریعا شیر گاز را ببندید.
   بعضی مواقع سر رفتن غذا بر روی اجاق گاز باعث خاموش شدن شعله میشود، لذا به هنگام استفاده از اجاق گاز دقت کنید که غذا سر نرود و باعث خاموشی شعله نگردد، لذا در صورت اتفاق چنین چیزی، ابتدا شیر گاز را بسته و گاز منتشر شده را از فضا خارج کنید و پس از تمیز کردن اجاق گاز دوباره آن را روشن کنید.دقت کنید که اجاق گاز و ضمائم آن همیشه تمیز باشند و شعله گاز آبی باشد برای اینکار هفته ای یکبار لوازم گاز را خارج و شستشو دهید و پس از خشک شدن بر روی جای خود قرار دهید.
از قرار دادن اجسام سنگین و نیز وارد کردن ضربه بر اجاق گاز جلوگیری کنید چرا که باعث سستی اتصالات شده و میتواند منجر به نشت گاز شود.