• ایمیل: info@boschshop.co

  • تلفن: 09126280434


اصلی ترین مشکل یخچال فریزرهای نوفراست یا بدون برفک در واقع همان برفک زدن دستگاه میباشد که علل مختلفی میتواند داشته باشد .
در یخچال فریزرهای نوفراست  با سیستم های قدیمی ( بدون برد الکترونیکی )، یا یخچال فریزر های بدون برفک ، که تایمر دیفراست دارند  ،عمدتا" پنج قطعه مهم وجود دارد  که خرابی هر یک میتواند منجر به برفک داخل دستگاه شود:
۱) المنت یا هیتر نوفراست
۲) ترموستات حرارتی یا ترمودیسک داخل اواپراتور نو فراست
۳) ترموفیوز یا فیوز حرارتی داخل اواپراتور نو فراست
۴)ساعت یا تیمر دیفراست یخچال
۵)فن پشت اواپراتور نو فراست
 
مشکل هر کدام از قطعات فوق باعث مختل شدن عمل دیفراست شده و دستگاه برفک خواهد زد .
۱) المنت یا هیتر نوفراست
در صورت خرابی المنت دیفراست ، المنت در زمان برفک زدایی گرمایی ایجاد نکرده و به علت جمع شدن برفک روی هم، کم کم سرمای دستگاه کم خواهد شد .
۲)ترمودیسک ، یک ترموستات حرارتی هست که بصورت سری با المنت نوفراست در وصل میشود .و این قطعه معمولا در  دمای منفی ۵ درجه به پایین اجازه جریان برق به هیتر را میدهد و در دمای  ۵مثبت درجه با اتومات کردن برق هیتر المنت را قطع میکند تا از اتلاف انرژی جلوگیری شود .
با این توضیحات در صورتی که ترمودیسک معیوب شود ، جریان برق را به المنت دیفراست نمی رساند ، و با گذشت زمان برفک یخچال فریزر نوفراست بیشتر شده و سرمای داخل یخچال و فریزر کم می شود .
این نکته بسیار قابل اهمیت هست  که دیده شده تعمیرکاران یخچال بیشتر به قطع بودن ترمودیسک توجه کرده و غافل ز اینکه معیوب بودن ترمودیسک حالت دیگری نیز دارد .یعنی برق المنت دیفراست میبایست حتما در دمای مثبت 5 درجه قطع گردد .و در صورت عدم قطع جریان برق میتواند باعث آتش سوزی نیز گردد .

3 ) فیوز حرارتی یا ترمو فیوز
 ترمو فیوز یک کلید امنیتی کنترل گرمای بیش از اندازه المنت دیفراست میباشد که به صورت سری به المنت دیفراست وصل میشود.
اگر ترموفیوز معیوب باشد ، به علت اینکه بصورت سری با المنت دیفراست متصل است،.جریان برق المنت دیفراست قطع میشود و این مشکل موجب ایجاد برفک شده  و رفته رفته سرمای دستگاه کم خواهد شد .ضمنا در صورت خرابی ترمو فیوز این قطعه حتما باید تعویض گردد.
با توضیحات بالا باید گفت ترموفیوز در واقع به عنوان یک کلید امنیتی در مدار یخچال فریزرهای نوفراست قرار گرفته تا احتمال اتش سوزی را بسیار کم کند .لذا  کیفیت ترموفیوز ها بسیار مهم میباشد .
متاسفانه بسیار  دیده شده که  بعضی از تعمیرکاران دستگاه یرودتی ،ترموفیوز را از مدار الکترونیکی دستگاه خارج میکنند و دستگاه را بدون ترموفیوز راه اندازی میکنند .که این عمل احتمال اتش سوزی یخچال و فریزر نوفراست  را بیشتر میکند.
پس اگر ترموفیوز معیوب شود ، یعنی جریان برق را به المنت دیفراست نرساند ، المنت گرم نشده و برفکها اب نمیشود و جمع شدن برفک مساوی خواهد بود با کاهش سرمای دستگاه

4) ساعت یا تایمر دیفراست یخچال در واقع یک ساعت الکتریکی هست تا المنت دیفراست هر 6 یا 8 ساعت یکبار به مدت بیست دقیقه در مدار باشد تا عمل برفک زدایی انجام گردد. .
پس اگر تایمر دیفراست معیوب گردد و جریان برق را به هیتر دیفراست نرساند ، به مرور برفکهای ایجاد شده روی هم جمع میشوند و در نهایت سرمای یخچال کم میشود .

۵ ) موتور فن گردش هوای داخل کابین
در یخچال فریزر های نوفراست حداقل یک فن با گردش هوا بین فین های اواپراتور باعث تبادل حرارت شده واگر به هر دلیلی فن  به خوبی نتواند گردش هوا ایجاد کند ، برفک روی اواپراتور جمع شده و در نهایت باعث کاهش سرمادهی دستگاه خواهد شد.
ذکر چند نکته در خصوص یخچال فریزرهای نوفراست قابل اهمیت میباشد:
ترمودیسک در قسمتی از اواپراتور نصب میگردد که بیشترین برفک در ان شکل میگیرد. تا پس از آب شدن تمامی برفکها  المنت  دیفراست توسط ترمودیسک از مدار خارج گردد .
به علت احتمال آتش سوزی به هیچ وجه ترموفیوز از مدار خارج نگردد .
  یخچال فریزرهای نوفراست با برد الکترونیکی
در این یخچال فریزرها برد الکترونیکی به جای تایمر دیفراست قرار گرفته و کلیه عملیات از این طریق کنترل میگردد .ضمنا از سنسور NTC به جای ترمودیسک استفاده میشود.
ترموفیوز قطعه مشترک بین دستگاههای نوفراست تایمر دار و الکترونیکی میباشد.