• ایمیل: info@boschshop.co

  • تلفن: 09126280434


1 –  عوامل غیر فنی 👇

🔹یخچال  و فریزر را در دمای درست و مناسب فصل تنظیم نکرده اید:
هر یخچال و یخچال فریزر در شرایط زمستانی و تابستانی نیاز دارد تا دمای مناسب خود را دارا باشند که در هر فصل شرایط متفاوتی برای آن در نظر گرفته می شود. معمولا در فصل  زمستان دمای یخچال و یخچال فریزر بر روی ۳ یا ۴ و در فصل تابستان بر روی ۱ یا ۲ درجه باید تنظیم شود.

🔹برخی از مواقع مواد غذایی داخل یخچال و فریزر بیش از میزان استاندارد هستند:
مواد غذایی داخل یخچال و فریزر بیش از میزان استاندارد تایین شده آن مدل از یخچال یا فریزر بوده و مشکلات زیادی برای یخچال و فریزر شما  به وجود می آورد. ابتدا باید گفت  میزان هوای کمتری در یخچال و فریزر تولید می شود و هر بار با باز و بسته شدن یخچال این میزان هم خارج  خواهد شد و دوم اینکه برخی از مواد غذایی در داخل یخچال یا فریزر ممکن است سرما ساز های یخچال را مسدود کنند.هیچگاه  بسته های بزرگ را نباید در انتهای یخچال و در مسیر هوا سازهای یخچال یا فریزر قرار دهید.

🔹عدم هوا گیر مناسب یخچال و فریزر

2- عوامل فنی:

🔹سیم پیچ خازن خراب است
🔹خراب شدن موتور فن کندانسور یخچال و فریزر
🔹معیوب بودن موتور فن آواپراتور یخچال و فریزر
🔹معیوب بودن خازن یخچال و فریزر
🔹یخ زدن کلی آواپراتور یخچال و فریزر
🔹عملکرد بد یا خراب شدن برد کنترل دما یخچال و فریزر