• ایمیل: info@boschshop.co

  • تلفن: 09126280434

علت نمایش خطای E15 در ظرفشویی های بوش مدل های SMS,SGS

 

ارورهای و مشکلات ظرفشویی در حالت کلی به چند دسته تقسیم می شوند :
•    ارور های و مشکلاتی که در خصوص گرم کردن آب و هیتر میباشند
•    ارور های و مشکلات در رابطه با موتور شستشو و پاشش آب
•    ارور ها و مشکلاتی که در خصوص  آبگیری و تخلیه  آب و سطح آب و مقدار آب میباشند
•    ارور ها و مشکلاتی که مربوط به برد کنترل میباشند
•    علل به وجود آمدن ارور E15  در ماشین ظرفشویی های بوش :
این ارور زمانی نمایش داده خواهد شد که به هر علتی آب در زیر دستگاه جمع شده باشد .
۱ – آب جمع شده میتواند خارجی بوده و مثلا در اثر شستشوی کف آشپزخانه به زیر دستگاه رفته باشد
۲ – آب از حوض شستشو سرریز شده باشد
۳ – اتصالات داخلی نشتی داشته باشند
۴ – سوراخ شدن لگن یا حوض ماشین ظرفشویی
5. برگشت آب از قسمت تخلیه اب
عملکرد  ماشین ظرفشویی بوش به هنگام ارور  E15 :
ظرفشویی برنامه را متوقف و بلافاصله پمپ تخلیه فعال میگردد .
اگر دستگاه به برق باشد حتی اکر دستگاه خاموش باشد، پمپ تخلیه فعال میگردد .
طریقه  ریست کردن  خطای E15 در  ماشین ظرفشویی بوش :
این ارور قابل ریست کردن نبوده و به علت نشتی و خطر سرریز شدن آب تا زمان رفع مشکل پمپ تخلیه در مدار خواهد بود، و میبایست شیر آب را بسته و دستگاه را از پریز برق جدا نومده و علت نشتی مشخص و رفع گردد.
رفع عیب ارو E15  در ظرفشویی بوش :
•    چک کنید که دستگاه با شیب مناسب نصب شده است .
•    اتصالات  آب زیر ظرفشویی
•    چک کنید که لگن و حوضچه سوراخ نباشد .
•    چک کنید که شیلنگ خروجی و تخلیه آب  در محل خود قرار دارد و یا زخمی نشده باشد .
•    شلنگ ورودی آب نشتی نداشته باشد