• ایمیل: info@boschshop.co

  • تلفن: 09126280434

ارورهای و مشکلات ظرفشویی در حالت کلی به چند دسته تقسیم می شوند :


•    ارور های و مشکلاتی که در خصوص گرم کردن آب و هیتر میباشند
•    ارور های و مشکلات در رابطه با موتور شستشو و پاشش آب
•    ارور ها و مشکلاتی که در خصوص  آبگیری و تخلیه  آب و سطح آب و مقدار آب میباشند
•    ارور ها و مشکلاتی که مربوط به برد کنترل میباشند
 علل به وجود آمدن ارور E23  در ماشین ظرفشویی های بوش :
این ارور زمانی ظاهر میگردد که مشکل و خطایی در تخلیه آب وجود داشته باشد
عملکرد ماشین ظرفشویی بوش به هنگام  E23   :
فقط به هنگام تخلیه آب میتوتند رخ دهد در صورت وجود چنین مشکلی دستگاه متوقف میگردد .
در بعضی از موارد فقط به هنگام تخلیه آب داغ رخ میدهد و تخلیه آب سرد رخ ندهد .
 
طریقه ریست  کردن خطای E23 در ظرفشویی بوش :
برای ریست این خطا دستگاه را خاموش و دوباره روشن کنید با این کار برد دوباره فرمان تخلیه آب را صادر خواهد کرد و اگر مشکل همچنان باقی باشد مجدد پیغام E23  در نمایشگر ظاهر خواهد شد . .
با این کار دوباره دستگاه فرمان را صادر کرده و اگر مشکل برطرف نشده باشد دوباره خطا ظاهر می شود .
•    رفع ایراد و خطای مربوط به  ارور E23 در ظرفشویی بوش :
•    موارد زیر را به ترتیب چک کرده و مجدد دستگاه را راه اندازی کنید :
•     چک کنید  که خروجی فاضلاب گرفتگی نداشته باشد .
•    فیلتر تخلیه  آب در کف ظرفشویی از لحاظ تمیز بودن چک شود .
•    اتصالات پمپ تخلیه چک گردند

•    ایراد و مشکل بردی است یا نیاز به برنامه دارد

برای خرید پمپ تخلیه ماشین ظرفشویی بوش کلیک کنید.