• ایمیل: info@boschshop.co

  • تلفن: 09126280434

در یک ماشین ظرفشویی توکار، در کابینت آشپزخانه مطابق با درب دستگاه باید طوری نصب شود تا تنها پانل ماشین ظرفشویی قابل مشاهده باشد. در ماشین ظرفشویی کاملا توکار، جلوی دستگاه باید با یک پانل درب که با کابینت آشپزخانه مطابقت دارد پوشیده شود. پانل اصلی روی در دستگاه دیگر قابل مشاهده نیست. هنگام باز کردن درب، ماشین ظرفشویی از قسمت بالایی در کنترل می شود.