• ایمیل: info@boschshop.co

  • تلفن: 09126280434

سیستم Active water  ظرفشویی بوش نه تنها باعث میشود فقط ۶ لیتر در یک سیکل شستشو استفاده گردد در عین حال باعث کاهش شدید مصرف برق گردیده و افزایش طول عمر دستگاه را در پی خواهد داشت