• ایمیل: info@boschshop.co

  • تلفن: 09126280434

ابتدا بند کفش کتانی و ورزشی  را باز کنید و برای اینکه بند ها با یکدیگر گره نخورند، آنها را داخل رو بالشی کتانی ( از جنس کتان ) بگذارید.

سپس، کفی درون کفش کتانی و ورزشی را بیرون آورده و کفش کتانی را با رو بالشی درون ماشین لباسشویی قرار دهید.

اگر نگران هستید که کفش کتانی و ورزشی ها خراب شوند، می توانید از چند حوله به هنگام شستن درون ماشین استفاده کنید.

مایع شوینده یا پودر مخصوص  را درون مخزن ماشین لباسشویی ریخته  و برای برطرف کردن بوی بد کفش ها، کمی سرکه سفید به ماشین میتوانید اضافه کنید.

ماشین لباسشویی مختلف  را با دور آهسته آب سرد تنظیم کنید. پس از اتمام شست وشو، اجازه دهید کفش ها و بند کفش ها خشک شود.