• ایمیل: info@boschshop.co

  • تلفن: 09126280434

قبل از انداختن سری طی کف شویی ( طی زمین شوی) حتما با دقت به برچسب درج شده بر روی طی زمین شوی نگاه بیاندازید  که آیا می توان سر آن را برای شستن داخل ماشین لباسشویی قرار داد یا نه. بیشتر طی های زمین (کف ) شوی در قسمت سر جداشدنی هستند تا بتوان از ماشین لباسشویی برا شستن آنها استفاده کرد.

اکثر سری طی کف شویی ( طی زمین شوی) دقیقا به همین دلیل طوری ساخته شده اند که جدا شوند. اگر تی برند Swiffer دارید، با دست به صورت ملایم شستشو دهید و برای استفاده بعدی آماده کنید.

اگر از یک طی حوله ای سر سفید و نرم استفاده می کنید، می توان آن را بدون انداختن در ماشین لباسشویی  با دست شست تا برای استفاده بعد آماده باشد.