• ایمیل: info@boschshop.co

  • تلفن: 09126280434

لکه های ترکیبی، ترکیبی از رنگ ها و پروتئین ها هستند. آنها می توانند بسیار سخت پاک شوند، زیرا اجزای مختلف لکه ها نیاز به روش های مختلف دارند. با پاک کردن آرام به همراه مواد شوینده معمولی روی لکه ها شروع کنید. سپس مواد شوینده را بشویید سپس یک لکه بر را روی لکه بمالید و پارچه را به طور کامل بشویید.