• ایمیل: info@boschshop.co

  • تلفن: 09126280434


ایا میدانید تکلیف تمامی پرزهای لباسهایی که در ماشین لباسشویی شسته میشوند و نیز اجسام فلزی که احتمالا در جیب البسه موجود است به کجا ختم میگردد؟
اهمیت تمیز کردن فیلتر پمپ تخلیه چیست و در طول عمر ماشین چقدر موثر میباشد
برای اینکار درب فیلتر دستگاه را از قسمت پایین باز کرده و درب فیلتر را ۹۰ درجه خلاف عقربه های ساعت چرخانده تا فیلتر آزاد گردد و سپس ان را از پرز و اشیای احتمالی که در ان گیر کرده تمیز نمایید و سپس جا بزنید