• ایمیل: info@boschshop.co

  • تلفن: 09126280434


ابتدا علل لرزش ماشین لباسشویی را بررسی میکنیم:


البسه داخل دیگ به علت وزنشان در کف دیگ قرار میگیرند با بالا رفتن دور چرخش در صورتی که وزن لباسها به صورت مناسب در دیگ پخش نشود باعث لرزش یا اصطلاحا" آن بالانسی میگردد
در طول زمان شرکتهای مختلف از روشهای گوناگونی نسبت به رفع این مشکل اتخاذ کرده اند، که ساده ترین روش تشخیص و اندازه گیری نیروی آن بالانسی بر اثر وزن نامتعادل بر روی موتور اصلی میباشد.
در این روش موتور با دور پایین 45 تا 90 دور در دقیقه چرخیده و بدینوسیله میزان قدرت یا توانی که برای چرخیدن دیگ مصرف میگردد مورد پردازش و محاسبه قرار میگیرد. توضیح اینکه در شروع حرکت دیگ ماشین لباسشویی لباسهای خیس را 180 درجه به سمت بالای دیگ حرکت میدهد و برای 180 درجه باقی مانده چون نیروی وزن کمک به پایین آمدن لباس کمک میکند نیروی کمتری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
با این توضیح در این حالت میتوان از اختلاف وزن در دوحالت استفاده کرد و دور موتور را به وسیله قطعه دور سنج میسنجیم  و دور را کم و زیاد کرده و با چند سیکل دور کم وزن لباسها در دیگ پخش میشود
با این روش اگر چند حوله دستی هم داخل ماشین لباسشویی باشد در زمان پایان کار سیستم آن بالانسی و در دور 90 دور در دقیقه وزن حوله ها در سراسر دیگ به صورت یکنواخت پخش شده و دستگاه ادامه کار میدهد در صورتی که آن بالانسی ادامه داشته باشد ماشین لباسشویی به کار خود ادامه نمیدهد و در برندهایی که دستگاه با وجود آن بالانسی به دور خود ادامه دهد قطعا لرزش شدید خواهیم داشت.
با روش فوق مقدار زیادی از آن بالانسی دستگاه گرفته میشود ولی هنوز مشکل کاملا رفع نشده بدین جهت در ماشین لباسشویی از سیستم کمک فنر استفاده میشود
دو عدد کمک فنر که در جهت مقابل و بالای دیگ قرار میگیرند ضربه های تولید شده از ماشین لباسشویی را که قدرتی در حدود 60 تا 180 نیوتن دارد از طرفین دیگ گرفته و خنثی میکنند.

با وجود سیستم های فوق به چه علتی هنوز بعضی از دستگاهها لرزش دارند؟

فرض را بر این میگیریم که ماشین لباسشویی شما نو بوده و تازه نصب گردیده است:
هر ماشین لباسشویی برای محافظت از دیگ و فنر دارای 4 عدد پیچ ترانسپورت یا حمل و نقل است، در صورتی که دستگاه تازه نصب شده چک کنید که این پیچها از روی دیگ باز شده باشند و دیگ به نرمی با حرکت دست حرکت میکند.

چک شود که ماشین لباسشویی به درستی نصب و تراز گردیده است برای برندهای مختلف حد زاویه تراز بودن شاید کمی متفاوت باشد ولی عموما از 2 تا 3 درجه تجاوز نمیکند و بیش از این مقدار باعث لرزش میگردد.

هرگز البسه را به صورت گلوله شده داخل دیگ قرار ندهید. ضمنا هرگز لباسهای پشمی و لباسهای الیاف مصنوعی را با هم داخل دیگ قرار ندهید چرا که باعث لرزش میگردد.

در صورتی که موارد فوق را رعایت کردید و هنوز دستگاه لرزش دارد با نمایندگی تماس بگیرید.

فرض بر اینکه دستگاه چندین سال به درستی کار کرده و به تازگی لرزش دارد:

ماشین لباسشویی در محل نصب تراز نیست

از قرار دادن کارتن و چوب زیر پایه ها جدا اجتناب کنید

در صورتی که دستگاه حمل و نقل داشته و به علت نبستن پیچ های ترانسپورت دیگ داخل دستگاه دچار آسیب شده است
کمک فنرها خاصیت خود را از دست داده اند. هر چند سال یکبار ماشین لباسشویی باید سرویس شده و کمک فنرها چک شوند.

چند نکته در خصوص لرزش در برندهای مختلف ماشین لباسشویی:
در برخی برندها ماشین لیاسشویی با استانداردها مطابقت نداشته و محاسبه قدرت کمک فنرها یا دور و سیستم آن بالانسی به درستی انجام نگرفته، و و دور خشک کن بالا رفته و باعث لرزش ماشین لباسشویی میگردد.
در برخی برندها نرم افزار و قطعه مورد استفاده برای محاسبه آن بالانسی از کیفیت خوبی برخوردار است اما کیفیت دیگ و درام پایین بوده و در مرحله خشک کن بعضا به مدت 10 الی 20 دقیقه آخر دستگاه گیر کرده و بر روی دور خشک کن نمیرود.
در دستگاههای دایرکت درایو از سنسور هال و بوبین های مخصوص جهت تشخیص آن بالانسی استفاده شده که دقت بالایی دارند ولی متاسفانه این شرکتها با توجه به این قدرت از کیفیت کمک فنرها کاسته اند

توجه به این نکته ضروری است که لرزش با سرو صدای ماشین لباسشویی دو گزینه و مقوله کاملا متفاوت از هم میباشند