• ایمیل: info@boschshop.co

  • تلفن: 09126280434

 ارور F57   به چه علتی در لباسشویی بوش نمایش داده می شود ؟
خطای موتور لباسشویی
این ارور مربوط به خطای موتور لباسشویی میباشد  و در صورت عملکرد نادرست موتور این خطا نشان داده خواهد شد .
 
 – علل بروز  احتمالی ارور F57  به ترتیب اولویت :
•    ایراد در اتصالات موتور و برد
•    ایراد موتور
•    ایراد در برد راه انداز و درایور موتور
 
نوع عملکرد ماشین لباسشویی در زمان رخداد  خطا F57 :
•    ایست کامل برنامه
•    با خاموش و روشن کردن بعد از ۲۰ ثانیه خطا قطع و دوباره تست می شود .
•    اما ارور در حافظه ثبت می شود .
 
نحوه ریست کردن خطای F57 و شروع مجدد :
•    بعد از رفع عیب با خاموش و روشن کردن بعد از ۲۰ ثانیه خطا قطع و دوباره تست می شود .