• ایمیل: info@boschshop.co

  • تلفن: 09126280434

علت بوجود امدن خطای F35 در لباسشویی بوش و روش برطرف کردن
 
این خطا به علت باز نشدن درب لباسشویی رخ میدهد.
 
 – علل احتمالی  نمایش ارور F35   در لباسشویی بوش به ترتیب اولویت  عبارتند از :
•    مشکل  اتصالات بین برد و میکرو سوییچ درب
•    ابراد قفل درب یا میکروسوئیچ
•    ایراد برد یا نیاز به برنامه ریزی مجدد
 
نوع عملکرد ماشین لباسشویی بوش در زمان بروز ارور F35

•    در باز نمی شود .
•    در صورت وجود ضامن اضطراری، در برا باز کرده و قطعه معیوب را تعویض میکنیم .
 
روش ریست کردن خطای F35
•    این ارورقابل ریست کردن  نیست و تا زمان برطرف نشدن مشکل  نمایش داده می شود .