• ایمیل: info@boschshop.co

  • تلفن: 09126280434

ActiveOxygen  )اکتیو اکسیژن در لباسشویی بوش )چه کاربردی دارد؟


لباس ها در طول روز میکروب، باکتری و بوهای مختلفی را به خود جذب می کند اما به کمک ویژگی ActiveOxygen ماشین لباسشویی های بوش،  از بین بردن انواع بو و میکروب ها بسیارساده است. چرخه‌های شستشو معمولی تنها بو و کثیفی را از بین می‌برد، اما نه به این معنی که همراه با کثیفی‌ها، جرم و باکتری‌ها  نیز از بین خواهند رفت. فناوری ActiveOxygen حتی عناصر غیرقابل رؤیت مانند انواع جرم و باکتری را نیز از بین می‌برد و از این طریق لباس‌های شما بسیار پاک و بهداشتی شسته خواهند شد.